H προφητεία του Δανιήλ για τα γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού

H προφητεία του Δανιήλ για τα γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού

Αυτή η προφητεία γράφτηκε καθώς το Ισραήλ είχε παρθεί σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα (σημερινό Ιράκ), οι Εβραίοι αναζητούσαν από τον Θεό να τους δείξει πότε το Ισραήλ θα ανοικοδομηθεί, κατά συνέπεια, έλαβαν μια απάντηση:

«Εβδομήντα εβδομάδες διορίστηκαν για τον λαό σου, και για την άγια πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση, και να τελειώσουν οι αμαρτίες, και να γίνει εξιλέωση για την ανομία, και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη, και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χριστεί ο Άγιος των αγίων.

Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες· θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο Χριστός θα εκκοπεί, όμως, όχι για τον εαυτό του· και ο λαός τού ηγήτορα, που θάρθει, θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο· και το τέλος της θάρθει με κατακλυσμό, και μέχρι το τέλος τού πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα· και στο μέσον τής εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά, και επάνω στο πτερύγιο του Ιερού θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης, και μέχρι τη συντέλεια του καιρού, θα δοθεί διορία στην ερήμωση.» (Δανιήλ 9:24-27)

Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε με το εξής τρόπο:

1. Το να χτίσουν το ναό ήταν το 444 π.Χ. (το 20ό έτος της βασιλείας του βασιλιά)
2. Ο ναός πήρε 49 χρόνια να χτιστεί (7 του 7 , ο οποίος είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης)
3. 62 του 7 αργότερα (62 * 7 έτη) θα θανατωνόταν ο Χρισμένος.

Ο υπολογισμός λύνεται με το εξής τρόπο:

Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες·
(7×7) = 49 έτη, 62×7 = 434 έτη, συνολικά = 483 σεληνιακά έτη (360 ημέρες) (173880 ημέρες)

Οι 173880 ημέρες πρέπει να μετατραπούν σε ηλιακά έτη (365,25 ημέρες) (οι οποίοι είναι οι σωστοί αριθμοί ημερών μέσα σε ένα έτος, τα σεληνιακά έτη είναι επίσης σωστά, όμως αντιστοιχούν στο φεγγάρι)

Αυτό μας δίνει 476 ηλιακά έτη

Το «να ανοικοδομηθεί ο ναός» δόθηκε το 444 π.Χ., οπότε, -444 π.Χ. + 476 χρόνια = 33 μ.Χ. (όχι 32 μ.Χ., επειδή το 0 π.Χ. δεν είναι  έτος)

 

 

 

Το 33 μ.Χ. είναι γνωστό ιστορικά και βιβλικά ως το έτος κατά το οποίο ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, έτσι εκπληρώνοντας τη προφητεία:

Το Βάπτισμα του Ιωάννη για μετάνοια συνέβηκε περίπου το 29 μ.Χ

« Kαι το δέκατο πέμπτο χρόνο της βασιλείας του Kαίσαρα Tιβέριου, όταν διοικητής της Iουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχες της Γαλιλαίας ο Hρώδης, της Iτουρίας και της Tραχωνίτιδας ο Φίλιππος, αδελφός του Hρώδη, και της Aβιλινής ο Λυσανίας, 2τον καιρό που αρχιερείς ήταν ο ʼννας και ο Kαϊάφας, έγινε αποκάλυψη Θεού στον Iωάννη το γιο του Zαχαρία στην έρημο. Ήρθε τότε αυτός κηρύττοντας σε όλη την περιοχή του Iορδάνη βάφτισμα μετάνοιας για τη συγχώρηση των αμαρτιών.»  (κατά Λουκάν 3:1-2)

Η βασιλεία του Kαίσαρα Tιβέριου άρχισε στις 19 Αυγούστου, 14 μ.Χ, που σημαίνει ότι ο 15ο έτος ήταν περίπου το 29 μ.Χ..

Εάν καταλάβουμε ότι το ίδιο έτος που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κήρυττε μετάνοια ήταν η ίδια χρονιά που βαφτίστηκε ο Ιησούς, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε από εκείνο το έτος.

«και κατέβηκε πάνω του το Πνεύμα το ʼγιο με υλική μορφή σαν περιστέρι. Kι ακούστηκε μια φωνή προερχόμενη από τον ουρανό, που έλεγε: Σύ είσαι ο Γιος μου ο αγαπητός. Mέσω σού εκδήλωσα την εύνοιά μου Kι αυτός, δηλαδή ο Iησούς, ήταν περίπου τριάντα χρόνων καθώς άρχιζε το έργο του..» (κατά Λουκάν 3:22-23)

Η διακονία του Ιησού Χριστού διήρκησε περίπου 3.5 χρόνια

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, και την Ιστορία, Ο Ιησούς βαφτίστηκε περίπου το 29-30 μ.Χ. και ήταν περίπου 30 ετών, και η διακονία του διήρκεσε περίπου τρεισήμισι χρόνια (αυτό είναι από τους χρόνους και τις ημερομηνίες των εβραϊκών γιορτών που γιορτάζονταν σύμφωνα με ένα ακριβής  ημερολόγιο με βάση των φάσεων του φεγγαριού κλπ – (βλ. την Αγία Γραφή , κατά Ιωάννην 2:13, 6:4, κλπ…)

Έτσι 3 ½ χρόνια από περίπου το 29 μ.Χ., μας δίνει μια ημερομηνία του 32-33 μ.Χ. (επειδή τέλος του 29 μ.Χ. θα έβγαζε το 33, ενώ νωρίς θα έβγαζε το 32) Αν ήταν τέλος μ.Χ., τότε η τελική ημερομηνία του περίπου Απρίλιο ή τον Μάιο του 33 μ.Χ. θα ήταν πιθανή για τη σταύρωση.

Τέλη (Αύγουστος κλπ) 29 μ.Χ. + 3 ½ χρόνια = Αρχές 33 μ.Χ. (περίπου Μάρτιο / Απρίλιο)

30 μ.Χ. + 3 ½ = 33 μ.Χ.

Έτσι, ακόμη και διαφορετικές ημερομηνίες, κατά περίπου ένα έτος μπορούν να μας δώσουν ακριβώς την ίδια χρονιά.
Ερευνώντας αυτές τις πληροφορίες, και ελέγχοντας  άλλους υπολογισμούς, ένας μήνας και έτος, ανεξάρτητα από τις διαφορές που εμφανιζόταν –Απρίλιος του 33 μ.Χ..συνέχιζε να εμφανίζεται.

Ηλιακή δραστηριότητα 33 μ.Χ.

«Kι όταν έγινε δώδεκα η ώρα το μεσημέρι, σκοτάδι απλώθηκε σ όλη τη γη μέχρι τις τρεις το απόγευμα!» (κατά Μάρκον 15:33)

Επίσης, σε ξεχωριστό σημείωμα, οι ερευνητές έχουν βρει ότι το έτος 33 μ.Χ. αντιστοιχεί με τους υπολογισμούς που βασίζονται σε πληροφορίες ηλιακής έκλειψης, όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε.

To αστεροσκοπείο Ινστιτούτο στο Cluj, της Ρουμανίας ισχυρίζεται να έχει εντοπίσει την ακριβή ημερομηνία και ώρα της σταύρωσης και της ανάστασης του Χριστού. Λένε ότι ο Ιησούς πέθανε στις 15:00 στις 0033-04-03 Fri  (Παρασκευή 3 Απριλίου, 33 μ.Χ.) και αναστήθηκε στις 04:00 στις 0033-04-05 Su (Κυριακή 5 Απριλίου, 33AD). Χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα υπολογιστή για να ελέγξουν βιβλικές αναφορές σε σχέση με βάση ιστορικά αστρονομικά δεδομένα.

Είπαν ότι η «Καινή Διαθήκη» ανέφερε ότι ο Ιησούς πέθανε την ημέρα μετά της πρώτης νύχτας με πανσέληνο, μετά την εαρινή ισημερία. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συγκεντρωθήκαν για τα αστέρια μεταξύ 26 και 35 μ.Χ., που διαπίστωσαν  ότι σε εκείνα τα εννέα χρόνια, η πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία είχε καταγραφεί δύο φορές – την Παρασκευή 7 Απρίλη 30 μ.Χ., και την Παρασκευή 3 Απριλίου 33 μ.Χ..

Ήταν πεπεισμένοι ότι η ημερομηνία της σταύρωσης ήταν 33 μ.Χ., και όχι 30 μ.Χ., επειδή τα στοιχεία έδειξαν μια ηλιακή έκλειψη, όπως απεικονίζεται στη Βίβλο κατά τη στιγμή της σταύρωσης του Ιησού, που συνέβη στην Ιερουσαλήμ εκείνη τη χρονιά.

Conclusion

«Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες· θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο Χριστός θα εκκοπεί, όμως, όχι για τον εαυτό του·»

Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ακριβώς όταν ο Δανιήλ το προφήτευσε, μετά από 483 σεληνιακά έτη (473 ηλιακά) από την ανοικοδόμηση του Εβραϊκού Ναού. Αυτη είναι μια από τις  πιο ακριβές προφητείες προβλέποντας τον ακριβή χρόνο ενός γεγονότος που βρίσκεται στην Αγία Γραφή.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: